Mattisen kädentaitajat

Maanantaisin 16:30 - 18:00 Mattisen koululla ja koulun ympäristössä.  Aloitus 11.9. 2023.

Ohjaajana Enna

Mattisen kädentaitajat 1. - 6. lk.

Hyväksyn, että huoltajan puhelinnumeron saa liittää oman kerhon WhatsApp -ryhmään
Hyväksyn, että 4H-tilaisuuksissa kuvia ja tallenteita saa käyttää 4H-julkaisuissa, www-sivuilla ja sosiaalisessa mediassa
Allergiat
Oletko yhdistyksen jäsen?