4H-yritys on 4H-järjestön kehittämä toimintamalli nuorten yritystoimintaan. Sen tavoitteena on edistää nuorten yrittäjyyttä.


Nuori voi osallistua 4H-yrityskoulutukseen kahdella eri tavalla:

  1. Ohjattu lähikoulutus
  2. Itsenäinen verkkokoulutus


4H-yritys - tuotteen sisältö

4H-yrittäjyydessä kohderyhmänä ovat 13-28-vuotiaat 4H-järjestön jäsenet.
Nuori perustaa oman yrityksen ja saa henkilökohtaisen yritysohjaajan. Jokaisella nuorella on siis oma yritys mutta yrittäjät voivat toimia yhdessä yhteistyöryhmänä esim. kahvilayrittäjinä.

4H-yrityksen kriteerit ovat:

  1. nuori tekee sopimuksen yrityksestään ohjaajansa kanssa (Jästeri)
  2. nuori tekee kirjallisen suunnitelman omasta yritystoiminnastaan (4H Business Model Canvas)
  3. yrityksen perustamisilmoitus tehdään Jästerin kautta
  4. yrityksen myynti (liikevaihto) on 50 - 8000 euroa/vuosi. 4H-yrityksen myyntiä (liikevaihtoa) on sellainen tulo, josta yrittäjä on antanut jonkin vastikkeen. Vastike voi olla yrityksen tuote tai palvelu, raportti yritystoiminnasta tai muu rahan maksajan edellyttämä suorite. Tuloa voivat olla myös esimerkiksi kesäyrittäjäseteli, Nuoriso-Leader-avustus tai Itse tehty -raha.
  5. toiminta on hyvän maun mukaista
  6. yritys sitoutuu 4H:n arvoihin ja yrittäjä on 4H:n jäsen
  7. yrityksestä tehdään vuosittain seurantaraportti Jästeriin


4H-yritys jäsenkortilla

on uusi tapa perustaa 4H-yritys ja raportoida sen toiminnasta. Jatkossa 4H-yrittäjä perustaa 4H-yrityksen omalla digitaalisella jäsenkortillaan. Myös raportointi siirtyy jäsenkortille. Uuden toiminnallisuuden saa käyttöön kun on 4H-yhdistyksen jäsen ja iältään 13-28-vuotias.