4H ja koronaohjeistukset

13.1.2022

RYHMÄTOIMINTA 

 • Kerhoissa ja leireillä toiminnan hyvä laatu lähtee lasten hyvästä kohtaamisesta, tekemisen ilosta, itse tekemisestä ja ryhmässä oppimisesta. Toiminta käynnistyy covid19-tilanne huomioiden. 
 • 4H:ssa turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa. Ryhmäkokoko suhteutetaan tilojen kokoon, turvavälimahdollisuuksiin ja ilmanvaihtoon, suosituksena 10-12 lapsen ryhmät. 
 • Harrastustoimintaan tulisi osallistua vain oireettomana. 
 • Koronaviruksen leviämisen estämisen ja jäljittämisen kannalta on tärkeää, että harrastusryhmä kokoontuu samassa kokoonpanossa ja että jokaisella kerralla kirjataan ylös läsnä olleet.
 • Terveysturvallisuutta voidaan edistää pitämällä kontaktien lukumäärä mahdollisimman pienenä, esimerkiksi välttämällä kontakteja muiden samaan aikaan toimivien harrastusryhmien kanssa.
 • Turvallisuutta luodaan myös hyvällä viestinnällä: Huoltajille ja lapsille viestitään toimintatavoista kauden alkaessa ja aina tarvittaessa. 
 • Ryhmissä huolehditaan hyvästä käsihygieniasta, ja kädet pestään toimintaan tultaessa ja toiminnasta poistuttaessa. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, wc-käynnin jälkeen, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.  
 • Käsihuuhteen käyttöä suositellaan. Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa. 
 • Ruokaa valmistaessa hygienia korostuu. Normaalin, edellä mainitun käsihygienian lisäksi huomioidaan pintojen puhdistus. Pinnoissa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Maskien käytössä kunnan suosituksia. 
 • Huoltajat saattavat lapsensa piha-alueelle ja noutavat heidät sovitusti samasta paikasta. Pyritään välttämään ylimääräisten henkilöiden oleilua ryhmätoiminnan tiloissa.  
 • Vältetään yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten askartelutarvikkeiden käyttöä tai puhdistetaan ne aina käyttäjien välillä. Desinfiointiaine on kerhotilassa saatavilla ja sitä käytetään välineiden ja pintojen puhdistuksessa. 
 •  Tartuntariski ulkona on pienempi kuin sisällä, joten sään salliessa 4H.ssa voidaan suosia ulkona tapahtuvaa toimintaa.