Haen töitä! 

Hei sinä 13-28 vuotias nuori! 


Tervolan 4H-yhdistys työllistää vuosittain useamman nuoren töihin. 

Työtehtäviä mihin nuoria on työllistetty aiempina vuosina: kerhojen, leirien, tapahtumien järjestely- ja ohjaustöihin, yrityksille apukäsiksi ja erilaisiin työtehtäviin kotitalouksiin. 

Hakeudu työntekijäreserviimme täyttämällä oheinen Työnhaku lomake.

Voit itse päättää millaista  työtä haluat vastaanottaa ja millaisella aikataululla. Otamme yhteyttä, kun sopivaa työtä on tarjolla. 

Työssä noudatetaan kunkin alan työehtosopimusta ja palkkausehtoja. Haen töitä 

2023 -lomake

Millainen työ sinua kiinnostaa? (Valitse kaikki sinua kiinnostavat ruudut)
Ajankohta jolloin voin olla töissä? (valitse kaikki sopivat kohdat)
Pääsen liikkumaan työpaikalleni:
Onko sinulla: