Nuorisopyörähanke (2016 - 2018)

Simon 4H-yhdistyksen hallinnoima Nuorisopyörä-hanke alkoi kesällä 2016 ja kestää lokakuun loppuun 2017 saakka. Hanke luo 13-29-vuotiaille nuorille mahdollisuuksia työllistää itseään ja oppia työelämässä hyödyllisiä taitoja. Hanke toimii Simon, Kemin, Keminmaan ja Tervolan alueilla. Hanke auttaa nuoria tarjoamaan työpalveluita ja kotiseutumatkailuopastusta yhteistyössä toiminta-alueen toimijoiden kanssa. Nuorten palveluita voivat käyttää organisaatiot, kunnat, yritykset, sekä yksityishenkilöt.

 Hanke käynnistyy kysyntäkartoituksella, jonka avulla selvitetään, millaisille nuorten tarjoamille palveluille, on kysyntää. Kysyntäkartoitus toteutetaan kesän 2016 aikana. Hankkeen koulutukset käynnistyvät syksyllä 2016 ja kestävät kevääseen 2017 saakka.

 Hankkeen tavoitteena on saada nuoret osallistumaan hankkeen koulutuksiin ja työllistämään itsensä, sekä oppimaan uusia taitoja ja kehittämään työelämävalmiuksiaan.

 Hankkeen kustannusarvio on 81 000 euroa, josta julkista rahoitusta on 65 000 euroa. Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuella.